Hypnologia blogi

Ajattelu – Mielikuva – Oppiminen

Artikkeli 21.11.2013 Olavi Tenni

Tuntuu kiinnostavalta pohtia ajattelun, mielikuvien ja oppimisen välisiä yhteyksiä. Mikä vaikuttaa ajatteluun ja mikä mielikuviin sekä kuinka ajattelua ja mielikuvitusta hyödynnetään oppimisessa? Tarkastelen asiaa psykologian luennoilla esiin tulleiden tietojen ja eräiden jäljempänä mainitsemieni kirjojen sisältämien tietojen perusteella.

Innokkaan insinöörin kirje englannin kielelle

Hyvä englannin kieli,

Kirjoitan sinulle, koska usein kohtaan sen, sen joka estää minua tai tuo minulle tunteen, että sellainen tunne minulla on.

Ihailen englannin äänteitä, ihailen ihmisiä jotka hallitsevat kielen ja puhuvat sitä kauniisti.
Kun opettajani puhuu sinua, se on hienointa mitä ikinä olen kuullut, se on niin kunnioitettavaa ja upeaa! Minä siis ihailen ihmisiä jotka hallitsevat sinut.

Suggestoterapia kielenoppimisen apuna

Maija Leena Matikainen

Koulun kolhimat

Niin vanhemmissa kuin nuoremmissakin ikäluokissa monille on jäänyt koulusta elinikäisiä traumoja tiettyjen oppiaineiden tunneilta. Tyypillisimpiä ”traumatisoivia” aineita ovat kielet, kuvaamataito, musiikki, liikunta, käsityöt ja matematiikka – tai oikeammin sanottuna jotkut kyseisten aineiden opettajat ovat onnistuneet istuttamaan oppilaisiinsa elinikäisen kauhun aineitaan kohtaan.

Subscribe to RSS - Hypnologia blogi